Affärsidé och strategi

Rig

Affärsidé

• Generera en god avkastning på investerat kapital genom prospektering och utvinning av olja och gas

Strategi

• Öka oljeproduktionen och genomföra noggrant utvald prospektering med hög potential

• Växa genom att utöka portföljen med nya olje- och gaslicenser

• Kombinera lokal närvaro med västerländskt expertis och teknik

• Bilda strategiska partnerskap där det främjar affären

• Erbjuda transparens, struktur och god bolagsstyrning till investerare