Varför investera i Petrosibir?

 • Bevisade oljefält och stor prospekteringspotential
 • Kostnadseffektiv produktion ger lönsamhet även vid lägre oljepriser
 • Väsentlig ökning av reserver och resurser ger operationella och finansiella fördelar
 • Ökning av produktionen
  • Rustamovskoye / Ayazovskoye i Basjkirien – från prospektering till produktion
  • Oljefälten i Komi – vidareutveckling
 • Rabatt på produktionsskatt i Basjkirien
 • Bra “track record” i strukturaffärer
 • OTC handel via BeQuoted