Aktiekapitalets utveckling

aktiekapital per 20160126 SV

Petrosibir-aktien

Petrosibirs B-aktier handlas på OTC-listan hos beQuoted från och med 17 februari 2016. Aktiekursinformationen finns tillgänglig här. Aktien handlas under kortnamnet PSIB-B, ISIN kod: SE0000514572

För att handla aktier i Petrosibir kontaktar man sin bank eller aktiemäklare. Banken kontaktar i sin tur marknadsplatsen som matchar bankens order med andra bankers. Antingen blir det avslut direkt eller så registreras ordern i väntan på matchande order. Aktuella köp- och säljkurser finns exempelvis på Avanza, Nordnet, Affärsvärlden och beQuoted.

Aktier av serie A är ej noterade.

Aktiekapital

Antal utestående aktier A-aktier:        761 900
B-aktier:   29 011 962
Totalt antal aktier 29 773 862
Kvotvärde per aktie SEK 6,07
Totalt antal röster 36 630 962
Aktiekapital SEK 180 806 241