Bolagsstyrning

Petrosibir eftersträvar att bli ett transparent och strukturerat bolag som lever upp till de krav som ställs av professionella investerare.

I menyn till vänster kan du läsa mer om bolagets styrelse, ledning, revisorer och bolagsstyrning.