Bolagsstämmor

Årsstämma 30 juni 2023

Protokoll Årsstämma Petrosibir AB 2023

Kontrollbalansräkning 2 Petrosibir AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ) 2023

Fairness opinion

Petrosibir AB fullmaktsformulär årsstämma 2023

Årsredovisning 2022

Extra bolagsstämma 23 november 2022

Protokoll extra bolagsstämma 23 november 2022

Kallelse-till-extra-bolagsstamma-20221123 Petrosibir

Kontrollbalansräkning 1 Petrosibir AB (publ)

Styrelsens redogörelse i enlighet med 25 Kap. 4§ ABL

Revisorns yttrande avseende styrelsens redogörelse

Petrosibir AB fullmaktsformulär EGM 2022

Årsredovisning 2022 Petrosibir_kopia

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen_PetrosibirAB

Årsstämma 30 Juni 2022

Kallelse till årsstämma 2022_SV
Petrosibir AB fullmaktsformulär AGM 2022
Årsredovisning 2021 Petrosibir AB

Protokoll årsstämma 2022

Årsstämma 16 juni 2021

Protokoll Årsstämma Petrosibir AB (publ) 2021
Kallelse till årsstämma 2021_SV
Petrosibir AB fullmaktsformulär AGM 2021
Årsredovisning 2020 Petrosibir AB

Årsstämma 25 juni 2020

Protokoll Årsstämma Petrosibir AB (publ) 2020
Kallelse till årsstämma 2020_SV
Petrosibir AB fullmaktsformulär AGM 2020
Årsredovisning 2019 Petrosibir AB

Årsstämma 28 maj 2019

Protokoll Årsstämma Petrosibir AB (publ) 2019
Kallelse till årsstämma 2019_SV
Årsredovisning 2018 Petrosibir AB
Petrosibir AB fullmaktsformulär AGM 2019

Årsstämma 28 juni 2018

Protokoll Årsstämma Petrosibir AB (publ) 2018_180628
Kallelse till årsstämma 2018
Årsredovisning 2017
Fullmaktsformulär AGM 2018

Dokumentation från årsstämmorna 2007-2017

Protokoll årsstämma 170627, Presentation AGM 2017, Kallelse till årsstämma, Handlingar inför stämma, Bilaga 1, Årsredovisning 2016

Protokoll från AGM 2016, Kallelse, Årsredovisning 2015, Handlingar inför årsstämma 2016, Valberedningens motiverade förslag 2016 – uppdaterat

Protokoll från AGM 2015, Kallelse 2015, Årsredovisning 2014, Handlingar inför årsstämma 2015, Valberedningens motiverade förslag 2015, Bilaga Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner, Villkor för teckningsoptioner 2015-2018 och Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Protokoll från AGM 2014, Kallelse, Årsredovisning 2013, Handlingar inför årsstämma 2014, Valberedningens förslag, Styrelsens förslag till överenskommelse med Petrogrand, Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29, Fairness opinion från Birger Jarl Fondkommission, Revisionsberättelse minoritetsrevisor samt pressmeddelande 4 juni 2014

Protokoll från AGM 2013, Årsredovisning 2012, Kallelse, Handlingar inför årsstämma 2013 samt Valberedningens förslag

Protokoll från AGM 2012, Kallelse, Årsredovisning 2011, Handlingar inför årsstämma 2012, Valberedningens motiverade förslag och Villkor för teckningsoptioner 2012-2015

Protokoll från AGM 2011, Kallelse, Årsredovisning 2010, Handlingar inför årsstämma 2011 och Valberedningens motiverade förslag

Protokoll från AGM 2010, Kallelse, Årsredovisning 2009 samt Handlingar inför årsstämma 2010

Protokoll från AGM 2009, Kallelse och Årsredovisning 2008

Extra bolagsstämmor

9 november 2015
Protokoll från extra bolagsstämma 20151109, Kallelse, Styrelsens fullständiga beslutsförslag, Bilaga 1 till styrelsens redogörelse, Bilaga 2 till styrelsens redogörelse, Share Purchase Agreement, Bilaga A Fairness opinion Remium Nordic och Yttranden från Ernst & Young

26 januari 2015
Protokoll från den extra bolagsstämman 20150126, KallelseHandlingar inför extra bolagsstämma 26 januari 2015, Revisorns yttrande enl. ABL 12-7, Revisorns yttrande enl. 20-14, Värderingsutlåtande från Birger Jarl Fondkommission, Styrelsens förslag till överenskommelse med Petrogrand, Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet samt ökning av aktiekapitalet samt Styrelsens redogörelse enl. ABL 12-7

2 maj 2014
Kallelse till extra bolagsstämma 20140502, Begäran om extra bolagsstämma, Protokoll från den extra bolagsstämman 20140502

9 januari 2014
Kallelse till extra bolagsstämma 9 januari 2014, Styrelsens beslutsförslag, Styrelsens redogörelse enl. 12:7 ABL, Bilaga till styrelsens redogörelse, Revisorns yttrande enligt 12:7 ABL, Protokoll från extra bolagsstämma 20140109

22 augusti 2013
Kallelse till extra bolagsstämma 2013-08-22, Handlingar inför extra bolagsstämma 2013-08-22, Revisorns yttrande enligt 15:8 ABL, Valberedningens förslag och Protokoll från extra bolagsstämma 2013-08-22

13 december 2011
Kallelse till extra bolagsstämma den 13 december 2011, Styrelsens redogörelse enligt 15:8 ABL, Styrelsens redogörelse enligt 15:9 ABL, Revisorns yttrande enligt 15:8 ABL och Protokoll från extra bolagsstämma den 13 december 2011

19 januari 2010
Kallelse till extra bolagsstämma den 19 januari 2010 och Valberedningens och styrelsens förslag. Protokoll från extra bolagsstämma den 19 januari 2010.

28 oktober 2009
Kallelse till extra bolagsstämma den 28 oktober 2009 och Styrelsens och aktieägarnas förslag. Protokoll från extra bolagsstämma den 28 oktober 2009

9 juli 2009
Kallelse till extra bolagsstämma den 9 juli 2009 och Styrelsens och aktieägares förslag. Protokoll från extra bolagsstämma den 9 juli 2009