Ägarstruktur

* Maxim Korobov, styrelseledamot i Petrosibir AB, är verklig huvudman för Natlata Partners Ltd.

Källa: Euroclear

I tabellen ovan visas de 10 största aktieägarna per den 30 juni 2022 fördelat på kapital.
Uppdatering sker kvartalsvis.