Ryssland – översikt

Drivkrafter i Ryssland

• Lägre oljepriser och en politisk maktkoncentration påverkar investeringsklimatet
• Deprecieringen av rubeln sänker produktions- och investeringskostnaderna i Ryssland
• Ryssland befinner sig i ett motsatsförhållande med västvärlden på grund av den geopolitiska utvecklingen i Ukraina. Detta återspeglas bland annat i handelssanktioner införda av både västvärlden och Ryssland. Detta bedöms ha negativa effekter på Rysslands ekonomi.

 

Drivkrafter i Basjkirien

• Basjkirien är sedan 1950 en av Rysslands viktigaste regioner för olja och gas med god tillgång till utrustning, kunskap och specialister
• Basjkirien har Rysslands största raffinaderikapacitet och det finns god efterfrågan på råolja
• Basjkirien har ett milt klimat i jämförelse med många andra ryska oljeproducerande regioner vilket gör prospektering och utvinning möjliga året runt
• Republiken har en väl utvecklad infrastruktur för bearbetning och transport av råolja
• Basjkirien utgör en politiskt och ekonomiskt stabil del av Ryska Federationen
• Petrosibir erhåller en skatterabatt i Basjkirien och betalar därmed 44% lägre produktionsskatt

 

Drivkrafter i Komi

• Komi är en region med välutvecklad råvarubransch, som innefattar olja, gas, kol, bauxit med mera. Området är en av de största olje- och gasproducenterna i den europeiska delen av Ryssland, och en av de tio största i Ryssland som helhet. Gazprom, Lukoil och Transneft med flera är verksamma i regionen
• Petrosibirs licensområden i Komi ligger nära Ukhta, en stad med cirka 100 000 invånare och utvecklad infrastruktur