Samhällsansvar och miljö

 

DSC00016

Dagens moderna samhälle är beroende av olja och gas. Städer kan inte försörja sig själva och är därför beroende av transporter av både människor och varor. Gas används för att värma upp hushåll i en stor del av världen. Olja används som ingrediens i allt från plast, däck, gummistövlar och rengöringsmedel till olika mediciner.

Petrosibir ser det som en viktig uppgift att på ett ansvarsfullt sätt bidra med denna viktiga resurs. Bolaget följer den ryska miljölagstiftningen som omfattar vattenanvändning, luftföroreningar, utsläpp i vattendrag, hantering av farliga ämnen, återställning av mark och hälso- och säkerhetsaspekter för personal. Det är Petrosibirs policy att leva upp till de miljö- och säkerhetskrav som gäller på den marknad där vi agerar. Bolagets mål är att på ett föredömligt vis minimera miljöriskerna i bolagets verksamhet.

Bolaget är noga med att följa lagar och regler mot mutor och korruption och har antagit en Code of Conduct and Ethics.

Petrosibir bidrar till de lokala samhällena med arbetstillfällen och skatteinkomster. Dessutom bidrar Petrosibir till flera lokala organisationer såsom förskolor, skolor, unga geologer med flera.

Petrosibirs CSR principer

  • Långsiktigt hållbar och ansvarsfull verksamhet för bolagets intressenter
  • Hälsa och säkerhet
  • Minimering av miljöpåverkan
  • Stöd till de lokala samhällena
  • Jämlikhet och jämställdhet
  • Utbildning och utveckling av våra medarbetare