Aysky

Under 2009 tilldelades Petrosibir en ny prospekteringslicens. Licensblocket Aysky är på 187 kvadratkilometer och ligger i direkt anslutning österut till bolagets första licensområde, Rustamovskoye.

Licensen på Aysky ger Petrosibir rätt att prospektera efter olja och gas. Ett tiotal brunnar borrades inom Aysky-området under sovjettiden och olja påträffades i horisonter från den geologiska devontiden. Bashneft, det ledande oljebolaget i Basjkirien, producerar idag olja från det direkt angränsande fältet Metelinskoye.

På Aysky har 138 km seismik insamlats under 2011-2013 och tre strukturer har identifierats varav en kan vara en förlängning av den som bolaget redan producerar ur på Rustamovskoye. Petrosibir har skapat nya strukturkartor och identifierat platser för prospekteringsborrningar. Resurserna på Aysky bedöms kunna uppgå till 20 miljoner fat olja.