Verksamhet

Petrosibir inriktar sig på prospektering och utvinning av olja och gas i utvalda resursrika områden i Ryssland. Bolaget har en diversifierad portfölj som kombinerar produktion till låg kostnad och risk med betydande prospekteringspotential.

I undermenyn till vänster kan du läsa mer om licenserna som innehas av Petrosibirs dotterbolag eller i vilka de har intresseandelar.