Dinyu-Savinoborskoye

16 december 2015 förvärvade Petrosibir 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano Holdings Ltd, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i den ryska delrepubliken Komi. Karavados Ltd äger resterande 51%. Komi är belägen i det nordöstra hörnet av den europeiska delen av Ryssland. Området är en av de största olje- och gasproducenterna i den europeiska delen av Ryssland, och en av de tio största i Ryssland som helhet.

Dinyu LLC innehar Dinyu-Savinoborskoye licensen. Oljefältet upptäcktes 2001 och sattes i produktion 2002. Licensytan är 940 kvadratkilometer, varav 21 kvadratkilometer är produktionslicens och resten är prospekteringslicens. Licensen ligger 140 kilometer öst om näst största staden i Komi, Ukhta. Området är tillgängligt via vägnätet året runt. Oljan som produceras på Dinyu-Savinoborskoye-fältet transporteras via egen pipeline till Lukoils mätstation och sedan i Lukoils och Transnefts pipeline (Transneft innehar och driver det centrala ryska pipelinenärverket). Dinyu-Savinoborskoye-oljefältet har 100% elförsörjning från den associerade gas som utvinns på fältet.