Yuzhno-Tebukskoye

16 december 2015 förvärvade Petrosibir 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano Holdings Ltd, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i den ryska delrepubliken Komi. Karavados Ltd äger resterande 51%. Komi är belägen i det nordöstra hörnet av den europeiska delen av Ryssland. Området är en av de största olje- och gasproducenterna i den europeiska delen av Ryssland, och en av de tio största i Ryssland som helhet

CNPSEI LLC innehar Sosnovskoye och Yuzhno-Tebukskoye licenserna. Yuzhno-Tebukskoye (5 kvadratkilometer) ligger 70 kilometer öst om Ukhta. Oljefältet Yuzhno-Tebukskoye upptäcktes 1978 och sattes i produktion 1992. Området är tillgängligt via vägnätet året runt. Oljan som produceras på oljefältet Yuzhno-Tebukskoye transporteras med lastbil till egen mätstation i Nizhne Odes, och därefter i Lukoils och Transnefts pipeline. Yuzhno-Tebukskoye har elförsörjning både från egen associerad gas och via det lokala elnätet.