Om Petrosibir

I december 2015 fick Petrosibir sin nuvarande struktur. Genom en transaktion med Petrogrand skapades en större sammanslagen oljekoncern med ryska oljetillgångar. Licensportföljen består efter transaktionen av Petrosibirs licenser i Basjkirien och Petrogrands tidigare tillgångar i Komi. Den sammanlagda produktionen uppgår till cirka 1 300 fat olja per dag och 2P-reserverna till 32 miljoner fat olja.