Suyanovskoye

Under 2009 tilldelades Petrosibir Suyanovskoye-licensen i den ryska republiken Basjkirien. Suyanovskoye är omgiven av andra producerande oljefält och har en yta på 300 kvadratkilometer. Blocket ligger direkt till väster om bolagets två andra licensområden Rustamovskoye och Aysky.

Suyanovskoye är en kombinerad prospekterings- och produktionslicens. Bashneft, det ledande oljebolaget i Basjkirien, producerar idag från de angränsande fälten Shimskoye, Kungakskoye och Islamovskoye. Ett femtontal brunnar borrades inom licensområdet under sovjettiden och olja påträffades i horisonter från den geologiska karbonperioden. Ingen av de sovjetiska brunnarna borrades dock ned till devonperioden, där Petrosibir producerar olja i det angränsande blocket Rustamovskoye, vilket påvisar ytterligare potential.

Petrosibir har genomfört insamling av 95 + 142 km seismik på Suyanovskoye-fältet och tre strukturer har identifierats. Oljeresurserna bedöms uppgå till 47 miljoner fat olja. Tidigare genomförda heliumstudier på fältet indikerar förekomsten av kolväten och ett aktivt petroleumsystem.