15
Apr 2022
Produktionsrapport mars 2022
PRODUKTIONSRAPPORT MARS 2022

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under mars 2022 uppgick till 26 029 fat, motsvarande 840 fat per dag.

Nedanstående tabeller sammanfattar den genomsnittliga månatliga och dagliga oljeproduktionen för 2022 och 2021 för respektive region.

 

 

2021

2022

 

 

Genomsn

Jan

Feb

Mar

Total produktion, fat

 

 

 

 

Basjkirien

 

8 157

6 879

6 409

6 328

Komi

 

22 129

21 444

18 818

19 701

 

 

 

 

 

 

Summa fat

30 286

28 323

25 227

26 029

 

 

 

 

 

 

Produktion per dag

 

 

 

 

Basjkirien

 

268

222

229

204

Komi

 

728

692

672

636

 

 

 

 

 

 

Summa fat per dag

996

914

901

840

Petrosibir äger 100% av Ingeo Holding samt 51% av Company Ufa Petroleum, båda ryska bolag i Basjkirien. Båda dotterbolagen innehar två prospekterings- / produktionslicenser. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850

ptetyakov@petrosibir.com

www.petrosibir.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 33,6 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt rysk klassificering uppgår olje- och gasreserverna till 35,4 miljoner ABC1+C2 fat oljeekvivalenter (rysk klassificering liknar 2P reserver enligt SPE PRMS standard). Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.